5G: Hysteri eller katastrofe?

Teknologisk kluddermor

Bølgerne går høj i denne tid omkring 5G. På ene side har teleselskaber travlt med at få rullet 5G netværket ud, så Europa ikke sakker agterud og på den anden side mobiliseres bekymrede borgergrupper i en grad som formentlig ikke er set siden kampen mod atomkraften i 70’erne.

Men hvad er egentlig op og ned på denne sag?

Som civilingeniør med en baggrund inden for fysik, forstår jeg i store træk de tekniske dimensioner i det, men jeg er på ingen måde ekspert. Det er der i øvrigt heller ikke ret mange af de myndighedspersoner og tekniske ”eksperter” der udtaler sig om disse ting, der virkelig er.

Jeg kan få øje på en række forskellige konflikter som fletter sig sammen til et værre kludder-tæppe i denne sag:

 • Der en udbredt bekymring for sundhedsfarerne og kritik af manglen på forskning der underbygger at 5G er så ufarligt som myndighederne påstår.
 • Der er stærke økonomiske interesser på spil som ønsker at undgå en reel debat om sundhedsfarerne i 5G fordi det vil koste dem forsinkelser og penge.
 • Der er beskyldninger om at danske kritikere er ”nyttige idioter” der tjener som redskab for russiske trolde, der ønsker at skabe splid i Vesteuropa.
 • Der er stærkt inflammerende (og ekstremt usandsynlige) påstande om 5G som cirkulerer (sammensværgelsesteorier).
 • Og endelig er der tilsyneladende en stor forvirring om hvad 5G egentlig er.

En af udfordringerne i den offentlige debat omkring 5G er at der er så meget misinformation, paranoia og uklarhed i luften at det er virkelig svært at gennemskue hvad der er op og ned. Lad mig derfor give mit bud på nogle af de ovenstående ting.

Først de reelle bekymringer:

 • Moratorium: Der er flere brede appeller fra troværdige kilder som kalder på et moratorium i udrulningen af 5G mens vi får belyst sundhedsrisiciene ordentligt. Det er meget besynderligt at dette ikke får mere opmærksomhed i medierne.
 • Grænseværdierne for accepteret EM (elektromagnetisk) stråling er (som jeg læser det) fastsat af teknikere og ikke læger. Grænseværdier er tilsyneladende fastsat på basis af hvornår stråling skaber termiske effekter (hæver temperaturen i fx levende væv). Men der er vedholdende påstande om DNA skader og lignende ved langt lavere doser.
 • Tæthed: 5G teknologien vil kræve langt flere og meget tættere placering af master. Dvs. at mange flere mennesker vil være tvunget til at bo i umiddelbar nærhed af en konstant EM strålekilde.
 • Skadevirkning: 5G teknologien benytter nogle langt højere frekvenser. Frekvenser som i højere grad absorberes i menneskeligt væv (og derfor øver større skade på det).
 • Sikkerhed: 5G markedsføres som led i etableringen af IoT: Internet of Things. Så vi kan imødese en fremtid hvor alle mulige trådløse apparater omgiver os. Ud over EM stråling, så åbner det for gigantiske IT sikkerhedsproblemer.
 • Der er stærke økonomiske interesser på spil og de ønsker IKKE en åben og gennemsigtig debat omkring disse emner. Det er forståeligt, men ikke desto mindre helt uacceptabelt.

Dette er nogle af de bekymringer jeg umiddelbart kan se som legitime.

Og så er der et par meget væsentlige modargumenter imod nogle af kritikpunkterne:

 • At langt størstedelen af den stråling vi udsættes for kommer fra vores EGNE mobiltelefoner (op imod 99%), fordi de fysisk er placeret tættere på os, og strålingen falder med afstand i anden potens.
 • At flere og tættere master ikke nødvendigvis giver større total stråling, fordi det tillader vores egne mobiltelefoner at operere med langt lavere sendeeffekt. (se artikel om mobilstråling i skolegården)

Der er mange perspektiver, og jeg siger ikke at alt hvad ovenstående artikel påstår er sandt. Men vi bliver nødt til at forholde os til at disse teknologiske spørgsmål ikke er sort-hvide.

Så er der alt støjen.

Det er, som jeg vurderer det, korrekt at Rusland forsøger at puste til angsten i befolkningen for 5G. Men som en vittig sjæl sagde: Blot fordi man er paranoid behøver det ikke at betyde at man IKKE bliver forfulgt. Så selvom Rusland forsøger at puste til ilden kan der stadig godt være grund til bekymring.

Stort set alle magtfulde teknologier kan misbruges og i et højteknologisk samfund må vi finde en balance.

Så er der påstande om at 5G er en våbenteknologi, er en del af en global strategi for at reducere befolkningtallet, gøre folk ufrugtbare, at bestråle politiske modstandere, kan bruges som våben, er første skridt i at hele befolkningen skal chippes, er forbundet med chemtrails og nanopartikler og mange andre lignende småparanoide forestillinger.

Og mens det ikke selvfølgelig kan udelukkes at disse teknologier KAN bruges til fordækte ting, så er der meget langt fra at en teknologi KAN bruges til at bestemt formål og til at den VIL blive brugt dertil. Stort set alle magtfulde teknologier kan misbruges og i et teknologisk samfund må vi finde en balance.

Det rigtige spørgsmål er således ikke kun OM 5G er farligt, men HVOR farligt det er – sammenlignet med alle mulige andre teknologier. Biler er farlige. Tilsætningstoffer er farlige. Pesticider i grundvandet er farligt. Vi lever til daglig med en masse konsekvenser af teknologi hvor det er svært uden videre at fjerne disse risici og vi derfor må lave nogle risiko vurderinger.

En dimension ind i støjen er som jeg ser det føgende: Rigtig mange mennesker kæmper med følelser af angst, raseri og paranoia. Årsagerne til følelserne er som regel personlige. Men det er nemmere at projicere disse følelser over på noget andet: Indvandrere, forurening, politikere eller teknologi (fx 5G).

Det spraglede miljø for sammensværgelsesteorier og manglen på saglighed afslører i hvor høj grad disse miljøer er drevet af irrationel angst og ikke saglige politiske mål. I det omfang det er ubevidste følelser, der reelt motiverer disse processer, så er problemet at sagen reelt er sekundær, mens det følelsesmæssige behov er primært.

Jeg tror at mange mere neutrale mennesker, som er bekymrede, fornemmer denne energi i en debat som 5G og instinktivt trækker sig fra debatten fordi de ikke ønsker at blive slået i hartkorn med folk som vitterlig siger nogle besynderlige ting.

Som bevægelse må 5G protesterne derfor skelne klart mellem hvad der er sagligt og hvad der er misinformation og hvad der er et gråt område midt imellem.

Det tekniske

Så er der det tekniske.:

5G er først og fremmest en PROTOKOL. Det er en ny teknik til at kommunikere mellem mobil og mast. Derfor kan 5G sagtens køre på de eksisterende master og frekvenser.

Hvis vi skal have en saglig debat må vi derfor adskille debatten mellem:

 • 5G som protokol
 • Brug af nye sendefrekvenser

Det er to problemer som er adskilt men forbundet. De højere frekvenser giver større båndbredde (hastighed). Men de er teknisk set IKKE nødvendige for at give nogle af de andre fordele som 5G rummer.

Hvad kan man håbe at opnå?

Hvis man ønsker at stoppe udrulningen af 5G bør man nok lave en nøgtern analyse af hvad der reelt er muligt, og ønskværdigt. Personligt mener jeg at nogle fokuspunkter bør være:

 • Grænseværdier. De nuværende grænseværdier virker meget høje, og bygget på et lidt vilkårligt grundlag. Der er god grund til at kræve at grænseværdier fastsættes af et uvildigt organ med en stærk tilstedeværelse af sundhedspersonale (læger og bioteknikere).
 • Forskning. Der er brug for mere og bedre forskning, og ikke mindst uvildig offentlig finansieret forskning så vi kan få fakta på bordet.
 • Borgerhøringer i relation til masteplaceringer. Ligesom man ikke kan placere et radioaktivt lager eller en kemisk losseplads i folks baghave uden at høre lokalbefolkningen kan man forlange at der bliver lavet nogle processer som inddrager lokalbefolkninger og tillader dem at beslutte hvordan afvejningen mellem bekvemmelighed og stråling skal være i deres lokalmiljø. Det bør ikke være teleselskabernes egenrådige beslutning.
 • Afkriminalisering af internetdelinger. Ideen om at man kan få flere års fængsel for at videreformidle fx russisk (mis)information er fuldstændig grotesk. Disse drakoniske love bør fjernes.
 • Sikkerhed og bæredygtighed. Udbredningen af  IoT bør bremses indtil sikkerhedsproblemer er ordentligt håndteret. Vi har for megen dårlig teknologi i vores samfund som spilder ressourcer og ikke tilfører reel værdi. Der bør generelt indføres nogle højere standarder for sikkerhed og genbrug i relation til teknologi.

Hvis man ønsker at opnå disse ting, bør man nok kigge tilbage på 70’ernes kamp for at stoppe atomkraften. Det lykkedes, hvilket vi i dag kan prise os lykkelige for. Et vigtig led i en lignende kamp for at stoppe 5G vil nok være dannelsen af en national forening eller lignende, som kan fungerer som politisk lobby organisation og hvor folk kan hente saglig information om sagen.

En helt central udfordring for en sådan forening vil være at lave en platform for saglig kritik, ledsaget af konkrete politiske forslag. Fx i stedet for at ville stoppe 5G kunne det være at ændre grænseværdier og stoppe brugen af nye frekvenser og lignende.

Men det er afgørende at gå fra en hysterisk alt-eller-intet debat, til en mere nuanceret debat hvor viden og indsigt aftvinger respekt hos myndigheder og interessenter frem for at give næring til hysteriske påstande som skræmmer sympatisører og allierede væk.

1 reply
 1. Niels Peter B. Nielsen
  Niels Peter B. Nielsen says:

  Mange gode indspark og overblik til debatten og konstruktive forslag.
  Selv forestiller jeg mig en foreningsdannelse, der kunne tage udgangspunkt i at få OPLYST samtykke fra lokalbefolkningen til det, som regering, sundhedsstyrelse, teleselskaber og deres eksperter (på trods af alvorlige advarsler) ikke er villige til at betragte som et vidtgående eksperiment med befolkningens helbred. Og ikke mindst på grund af ministerens ønske om yderligere IT/WiFi- afhængighedsskabelse, som sagtens kan vise sig på sigt at få meget alvorligere adfærdsmæssige konsekvenser. Når nu ingen kan sige, hvornår den teknologiske udvikling er NOK, og derfor fortsat vil være helt overladt til kyniske magt- og pengeinteresser.
  Det vil sige en forening, der tilsyneladende går udrulningens ærinde, men ud fra den overbevisning, at det vil være den eneste reelle måde at informere sagligt om den internationale appel på, så det vil være muligt at indkredse, hvem der faktisk IKKE vil have 5G.
  Vil prøve at lufte ideen hos Alternativet og Enhedslisten, som har folk der erkender behovet for undersøgelser, men hvorfor ikke også de markedsmæssige undersøgelser, der normalt er obligatorisk i enhver større forretningsmodel.
  Som du også er inde på, Rolf, kan man muligvis opnå mest ved at udvikle en strategi som er mere realpolitisk og vil være etisk svær at afvise. Dvs. hensyntagen til de overfølsomme og dem der har nok. Jeg mener dybest set ikke, vi kan kræve, at dem der gerne vil have 5G ikke må få det, hvis altså bare vi, der ikke vil, kan blive fri.

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *