Totalt ubæredygtigt

En bæredygtig samfundsorden må nødvendigvis være bæredygtig både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Hvis den fejler på et af disse punkter giver det problemer.

GreenEconomics-sustain-400

Det er tankevækkende, at den nuværende verdensorden fejler på alle tre punkter.

  • Den er uøkonomisk, fordi naturens ressourcer betragtes som gratis. Det fører til forkerte råvarepriser og en meget uøkonomisk adfærd.
  • Den er asocial, fordi den fostrer systematisk ulighed og skaber kolossale koncentrationer af magt og kapital.
  • Den eroderer miljøet og har skabt en truende klimakatastrofe.

Når man forstår præcis hvor ubæredygtig den nuværende model er, står det klart, at de nødvendige ændringer ikke er småjusteringer, men en udskiftning af de idéer, der ligger til grund for verdensøkonomien.

>> Men nytænkning kræver et opgør med neoliberalismen.