Prototyper på en ny livsstil

Eco-cities, Solbyer, Transitions Towns og Ecovillages er konkrete forsøg på at skabe nye og bæredygtige livsformer. Flere årtiers pionerarbejde har skabt en stor viden om, hvad der virker. Tiden er inde til at omsætte denne viden til samfundsmæssige eksperimenter.

Kosmopolitisk Forum skaber rum for livsstilseksperimenter, med afsæt i borgernes egne drømme og lokale muligheder. Omdrejningspunktet er en mere autentisk livsstil, hvor selvrealisering, kreativitet og fællesskab prioriteres over forbrug og statussymboler.

Konkret får lokalzoner lov til at eksperimentere med sociale og økonomiske strukturer, som lokale pengesystemer og nye beskatningsmodeller. Zonen som helhed bliver dog beskattet, så der er en balance mellem, hvad borgerne modtager og bidrager med. Igennem samfundshealing forsøger vi at mobilisere borgerne til at tage ansvar for at realisere deres visioner i lokalsamfundet.

Kosmopolitisk Forum skaber rum for at vores fælles drømme kan omsættes til konkrete initiativer.

>> Samfundshealing er nøglen til bæredygtige livsformer.