En kosmopolitisk bevidsthedsmodel

Sammenhængen i de seks tænkemåder bliver tydeligere, når man forstår deres oprindelse. Tænkemåderne afspejler menneskets tre centrale åndsevner (vilje, følelse og tanke) udtrykt i:

  • Et individualistisk perspektiv med afsæt i personlige interesser.
  • Et transpersonligt perspektiv med afsæt i universelle principper.

Nedenfor kan modellen ses i sin helhed.

Klimakrisen og den kommende peak-oil krise er skabt af de individualistiske tænkemåder. Krisen kan derfor ikke løses med afsæt i disse måder at tænke på. Derfor udgør det kosmopolitiske perspektiv den eneste realistiske mulighed for at ændre væsentligt på status quo.

 

>> Ud af dette opstår et nyt politisk spektrum.