Sword-woman-750_web

En ny fortælling

Mange tror politik handler om forskellige løsninger på kendte problemer. Men reelt handler politik om at definere problemet. Politik er en kamp mellem forskellige fortællinger. Ud af fortællingen vokser den politiske dagsorden.

Grundkonflikten i politik har længe været mellem kapitalisme og socialisme. Men vi mener at begge disse perspektiver har udtjent deres formål og vi har brug for noget helt nyt – et kosmopolitisk perspektiv.

  • Du er din egen lykkes smed er kapitalismens grundfortælling. Derfor skal vi have så meget frihed som muligt (og en minimal stat).
  • Sammen er vi stærke er socialismens grundfortælling. Derfor har vi brug for en stærk velfærdsstat til at sikre ligheden.
  • Alt liv er ét er den kosmopolitiske grundfortælling. Derfor skal vi værdsætte modsætninger i stedet for at bekæmpe dem.

Kapitalismen og socialismen har essentielt set begge ret. Men på grund af manglende bevidsthed om livets iboende enhed opstår der en opslidende kamp mellem frihed og lighed.

At ændre den politiske proces, så opslidende fløjkrige kan forvandles til kreative spændingsfelter, er et mål for Kosmopolitisk Forum.

>> For at gøre dette må magt og kærlighed forenes.