Global retfærdighed

Vækst, vækst, vækst er regeringens mantra. Men hvis vækst betyder øget stress, mere ulighed og erodering af miljøet, så kan GDP (bruttonational produktet) sagtens stige, mens velstanden falder.

De sidste årtier har mere været præget af koncentration af kapital, end fremgang i velstand, idet profitten er blevet privatiseret og omkostningerne socialiseret.

GPI (Genuine Progress Indicator) er et forsøg på at lave en indikator for reel økonomisk fremgang. Den er vist nedenfor for USA (1950 – 2002) og viser, at den reelle velstand er faldet siden 70’erne. Det samme gælder for Europa.

 

Den eneste vej, til at skabe global retfærdighed, er at enes om enkle universelle principper. Én målestok for retfærdighed til én forenet menneskehed. Grunden til, at de rige lande viger tilbage herfor, er, at vi profiterer fra urimelige og uretfærdige vilkår, dikteret til verdens fattige lande.

Hvis de rige lande ikke stopper denne adfærd og påtager sig sit historiske ansvar, risikerer krisen at løbe løbsk, og prisen kan blive uforudsigelig.

>> Solbyer og samfundshealing
>> Grøn økonomi og nul arbejdsløshed