Komplementær økonomi

Markedsøkonomi har magt som omdrejningspunkt. Derfor vil den automatisk koncentrere magt og skabe arbejdsløshed. De nuværende forsøg på at modvirke dette er ineffektive, fordi de ikke adresserer kernen i problemet, som er selve magtens væsen – ønsket om mere magt.

Det eneste, som kan ændre på dette er at tage afsæt i magtbegærets modsætning – generøsitet – og skabe en ny økonomisk sfære, der bygger på fællesskab, nærdemokrati og viljen til at dele. Kombineret med det nuværende økonomiske system vil det resultere i:

  • En markedsøkonomi, som repræsenterer en global produktionssfære baseret på konkurrence (meget som i dag).
  • En socialøkonomi, som repræsenterer en lokal produktionssfære baseret på fælleseje og samarbejde (en nyskabelse).

Tilsammen skaber de en komplementær økonomi, som er mindre sårbar overfor konjunktursvingninger end den nuværende model. Denne økonomiske model kan desuden aktivere borgere, som i en ren markedsøkonomi bliver marginaliseret af de høje produktivitetskrav og tvunget over på passive ydelser. Det er en vej til helt at afskaffe arbejdsløsheden og vil betyde en massiv samfundsmæssig gevinst.

Det forventelige negative resultat vil være en mindre nedgang i effektivitet i denne sfære, fordi samarbejde og ikke konkurrence er grundtonen i denne økonomi. Det vil dog mere end opvejes af en lang række positive gevinster, nemlig:

  • Eliminering af arbejdsløshed, da alle kan tildeles konstruktivt arbejde.
  • Reduktion i stress og forøget arbejdsglæde.
  • Styrkelse af sociale relationer og forebyggelse af sociale problemer.
  • Reduktion i behovet for socialhjælp og passive ydelser.
  • Reduktion i psykologiske forstyrrelser, der har rod i social marginalisering.

Samlet set forudses en stor samfundsmæssig gevinst, både økonomisk og menneskeligt. Vejen til at finde den optimale model er at lave samfundsmæssige eksperimenter i mindre skala.

Hvis man f.eks. laver 10-20 lokale prototype eksperimenter fordelt over landet, der involverer op til 50.000 personer, vil det påvirke mindre end 1% af bruttonationalproduktet. Risikoen er derfor marginal og gevinsten potentielt enorm.

>> Solbyer og samfundshealing
>> Sandt lederskab og global retfærdighed