Hovedløs vækstpolitik

Forestillingen om, at man kan fortsætte med økonomisk vækst uden hensyn til planetens økologiske kapacitet, er et helt afgørende problem i den nuværende politik.

Dertil kommer, at den nuværende vækst for en stor dels vedkommende er fiktiv, fordi den baserer sig på gældsætning og brug af uerstattelige ressourcer. Det er som at sælge arvesølvet og så kalde det profit.

Den måde, økonomien er indrettet på i dag, gør at vi:

  • Stjæler velstand fra kommende generationer ved ikke at betale de fulde omkostninger for vores nuværende produktion.
  • Stjæler velstand fra verdens fattige lande ved at fastholde dem i en underdanig rolle som råvareleverandører.

Det er ikke bæredygtigt. Det er ikke økologisk. Og det er ikke engang økonomisk. Det er et politisk paradigme, som primært tjener de allerigste og gør, at selv middelklassen i de rige lande bliver presset økonomisk.

>> Den hovedløse vækst må erstattes af bæredygtig politik