Baggrunden for Kosmopolitisk Forum

Kosmopolitisk Forum (KF) er et netværk for holistisk tænkende mennesker, der søger at bidrage med et holistisk/spirituelt perspektiv på politik.

KF er udspringet af en vision om at lave et politisk parti. Projektet hed således indtil slutningen af 2013 “Kosmopolitisk Alliance” (KA). Målet med KA var at komme i folketinget. Samtidig stod det klart for initiativtagerne, at der ville gå mange år med debat og formidling af tankerne bag initiativet, førend det ville være en realistisk mulighed.

Lanceringen af det nye parti “Alternativet” i efteråret 2013 gjorde, at personkredsen bag KA følte det ville være mere konstruktivt at bakke op om Alternativet og reorientere KA, så det fremover mere vil have karakter af et netværk eller tænketank. Visionen om at realisere et nyt politisk parti er således skrinlagt og projektet omdøbt til Kosmopolitisk Forum (KF).

Vi håber med dette projek, at kunne danne rammen for en politisk debat, som kan inspirere til refleksion og nytænkning i alle dele af det politiske liv.