Handling – Lokalt og globalt

Mange initiativer til samfundsmæssig fornyelse forudsætter ikke politisk magt, men mere lokal vilje og frækhed. Men mange føler sig økonomisk presset, på grund af globaliseringen, og fokuserer derfor på deres personlige problemer.

Men den eneste vej til reelle samfundsforandringer er at forstå, at vores personlige vanskelighed (økonomisk og socialt) er koblet til en kollektiv dysfunktion. Så længe vi kun fokuserer på vort eget problem, sidder vi derfor fast.

Hvis vi derimod i fællesskab adresserer de samfundsmæssige problemer, bliver vore personlige vanskeligheder også afhjulpet. Den eneste vej frem er derfor at droppe selvtilstrækkeligheden og se på de større sammenhænge.

Kosmopolitisk Forum søger at skabe bevidsthed herom, med hensigt på a:

  • Fremme kreativ livsførelse så visioner kan kanalisere ind i nye leveformer.
  • Fremme politisk og kunstnerisk mod der bringer os tættere på en bæredygtig fremtid.

Vi gør ikke dette, fordi det er let, men fordi det er nødvendigt. Vi fokuserer ikke på kortsigtede lappeløsninger, men langtidsholdbare forandringer.