Forene magt og kærlighed

Politik handler om magt. Men desværre bliver gode hensigter ofte til slet spil. Årsagen er manglende bevidsthed om magtens og kærlighedens skyggesider. For det er, som Martin Luther King sagde det:

Magt uden kærlighed er grov og hensynsløs. Kærlighed uden magt er sentimental og blodfattig. Magtens smukkeste udtryk er kærlighed, der baner vej for retfærdighed, og retfærdighedens sandeste udtryk er, når magt bruges til at rette op på alt, der står i vejen for kærligheden.*

I Kosmopolitisk Forum forstår vi magt og kærlighed som:

  • Magt er drivkraften i alt levende til at realisere sig selv, med stigende intensitet og ekstensitet (rækkevidde).
  • Kærlighed er drivkraften hen imod foreningen af det adskilte.

I foreningen af magt og kærlighed ligger derfor drivkraften til at realisere livets grundlæggende enhed med stigende intensitet og rækkevidde.

At skabe bevidsthed om denne mulighed og åbne for en debat med dette perspektiv, er blandt KF’s centrale formål.

>> Nøglen til at gøre dette ligger i en ny politisk optik.

*NB: Citatet er oversat fra engelsk, hvor det engelske ord for magt er “power” som også betyder “kraft”.

Det originale citat er: “Power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic. Power at its best is love implementing the demands of justice, and justice at its best is power correcting everything that stands against love.”