Neoliberalistisk blændværk

Den neoliberalistiske vækstfilosofi har siden 80’erne gjort de rige rigere og fostret en grad af ulighed i verden, som ikke er set siden krakket i 1929. Det er vist i figuren nedenfor, som illustrerer, hvor stor en del af samfundets samlede indtjening, der går til den rigeste 1% af befolkningen. Det skaber uhyggelige magt-koncentrationer, som underminerer vort demokrati.

Dertil kommer, at WTO (World Trade Organization) reelt har frataget nationerne friheden til at styre deres egne økonomier. Påstanden om, at der ikke findes noget alternativ, har desuden tømt den politiske debat for substans.

Bundlinjen er at neoliberalismen bygger på fejlagtige antagelser omkring hvordan økonomien fungerer og derfor slet og ret handler om at verdens befolkninger er blevet narret til at gamble med vores fremtid på en måde hvor vi er de sikre tabere og en lille elite de sikre vindere.

En fredelig verden forudsætter global retfærdighed. Der skal derfor oprettes helt nye internationale organisationer, der kan gøre op med den økonomiske kolonialisme og sikre en sund økonomisk udvikling over hele verden.

>> Men det er vigtigt, at vi handler, før det er for sent.