Ineffektive løsninger

Selv de mest radikale løsninger som verdens ledere hidtil har præsenteret forslår populært sagt som en skrædder i helvede. De gør intet ved roden til problemerne som er psykologisk og er ineffektive og kortsigtede.

Men det er ikke svært at løse verdens problemer. Problemet er politisk vilje, fordi det vil kræve ofre, især hos de rigeste. Når vi begynder at dele verdens rigdomme retfærdigt, er der nogen, som må forbruge mindre.

En ny økonomisk verdensorden må bygge på enkle universelle principper.

  • Cap and Trade. Ved politisk at fastsætte mål for CO2 reduktion og lave en global børs med emmissionsrettigheder kan man med 100% sikkerhed nå de fastsatte mål. Erhvervslivet vil finde de optimale økonomiske løsninger. Det er retfærdigt og vil løse klimaproblemet.
  • Befolkningsreduktion. Ressourceforbrug og klimapåvirkning er direkte proportionalt med befolkningen. Vi er for mange mennesker på jorden og en reduktion i den globale befolkning bør være en politisk topprioritet.
  • National selvbestemmelse. Lokal fødevareproduktion, kontrol med kapitalbevægelser og frihed til at bestemme hvilke varer man ønsker ind i sit land, er forudsætningen for en sund udvikling i økonomisk svage lande. Det vil reducere globale virksomheders profitmuligheder men gavne folket.
  • Bæredygtig industri. Producenter skal tvinges til at betale samtlige omkostninger ved deres produkter. Råvarepriser skal gennem afgifter tvinges op i et leje, som svarer til prisen på at regenerere den pågældende ressource. Det vil automatisk lede til en bæredygtig økonomi.

Enkle og magtfulde løsninger som disse findes. Løsninger som med sikkerhed vil afhjælpe verdens problemer. Det er alene et spørgsmål om politisk vilje, og dermed offervilje, i de rige lande.

Tiden er inde til at forstå, at hvis vi ikke besinder os og prioriterer global retfærdighed over personligt forbrug, risikerer vi alle at tabe.

>> En ny politisk verdensorden er også påkrævet