Global dysfunktion

Årsagen til at det danske vedfærdssamfund undermineres i disse år skal findes i de internationale strukturer vi er underlagt. Mangel på globalt lederskab har gjort at de transnationale virksomheder har været i stand til at få vedtaget nogle internationale regler for handel som giver dem alle fordelene, umuliggør en bæredygtig udvikling og gradvist fratager borgernes magten over deres egne liv.

For at vende udviklingen er det nødvendigt med radikale ændringer i global politik.

  • FN bør erstattes med et forum uden vetoret, og hvor kun demokratiske stater, der overholder menneskerettighederne, har stemmeret.
  • WTO bør nedlægges og erstattes af en handelsorganisation, der minder mere om forgængeren GATT og prioriterer bæredygtighed, menneskerettigheder og national suverænitet over transnationale virksomheders profitmuligheder.
  • Verdensbanken bør nedlægges og erstattes af en international bank, der reelt støtter udviklingslandene i økonomisk udvikling.
  • International gæld, som reelt bruges til økonomisk afpresning, bør betragtes som illegitim gæld (odious debt) og eftergives.

Den kommercielle globalisering har primært gjort de rige meget rige. Middelklassen i alle verdens lande vil være langt bedre stillet med nogle helt nye økonomiske strukturer, der fremmer ægte velstand og bæredygtig vækst.

>> Vejen til ægte bæredygtighed er samfundshealing.