Peak Oil

Billig olie har i årtier været drivkraften bag den økonomiske vækst. Men snart topper produktionen. Derefter forudsiger eksperter en nedgang på ca. 3 % om året.

Hvis ikke vi i tide stiller om til vedvarende energi, risikerer oliemanglen at skabe en reduktion i økonomien på op til 2 % om året – muligvis i årtier. I stedet for konstant vækst, får vi en skrumpende, eller i bedste fald stabil, verdensøkonomi med lille eller ingen vækst. I værste fald bliver det et spørgsmål om, hvordan en stadig mindre samfundskage skal deles. Det vil uundgåeligt lede til bitre konflikter.

Men muligheder kommer ofte forklædt som tilsyneladende tilbageslag. Overgangen til en bæredygtig civilisation, baseret på vedvarende energi og økologiske principper, behøver ikke medføre et tab af livskvalitet – tværtimod. Omstillingen kan blive begyndelsen til en kulturel og social opblomstring, hvis den tager afsæt i åndelige og økologiske principper.

>> En kosmopolitisk økonomi