Samfundshealing

Mennesket er et kreativt og skabende væsen. Længslen efter selvrealisering, fællesskab og mening er universel. Men samtidig med at vi længes efter disse ting, begraver vi os selv i sociale fængsler.

Kilden til denne modsætningsfyldthed skal findes i emotionelle og mentale fortrængninger. De har ofte rod i traumer fra dette og tidligere liv, som aldrig er blevet healet. For lige under bevidsthedens overflade ligger minderne om fortidens svigt, overgreb og fortielser. Ubevidste minder, som gør, at vi konstant genskaber det, vi ønsker at slippe for.

En af vejene til at hele disse traumer er at skabe sociale rum, som er designet til at håndtere disse svære aspekter af livet. Steder hvor der sættes navn på smerten, når den dukker op og bearbejde den gennem kunstneriske processer. Men det er ikke nok. For kollektive traumer er tæt knyttet til samfundets økonomiske og juridiske strukturer – til magt, position og privilegier.

For at muliggøre en healing af vores indre “dæmoner” må vi også konfrontere de ydre omstændigheder som plager os. Derfor mener vi, at samfundseksperimenter, som ser på det indre og det ydre i sammenhæng, er nøglen til at finde helt nye samfundsmæssige løsninger.
>> Grøn økonomi og nul arbejdsløshed

>> Sandt lederskab og global retfærdighed